Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Cập nhật loại sản phẩm

  • B1: Vào mục "Sản phẩm"
  • B2: Chọn "Loại sản phẩm"
  • B3: Chọn nút "Thêm" giao diện hiện ra hộp thông tin "Loại sản phẩm"
  • B4: Điền các thông tin vào hộp thông tin "Loại sản phẩm"
  • B5: Chọn "Cập nhật" để lưu

 

 

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686