Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng GoEDU - Nhân viên

Nhân  viên

Nhập danh sách nhân viên có 2 cách  : nhập từ excel và nhập trực tiếp           

- Cách 1 : Nhập excel

  • B1: Vào phân hệ " Nhân sự" chọn "Nhân viên"
  • B2: Chọn để tải mẫu
  • B3: Chọn để tải file.
  • B4: Nhập thông tin vào file rồi chọn để tải file lên.

       Cách 2 : Nhập trực tiếp

  • B1: Vào phân hệ " Nhân sự " chọn "Nhân viên"
  • B2 : Chọn " " xuất hiện cửa sổ "Nhân viên"
  • B3: Cập nhật thông tin vào cửa sổ "Nhân viên"
  • B4: Chọn "cập nhật và đóng" để lưu dữ liệu

"

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686