Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Phát hành phân hệ Quản lý thẻ thành viên trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

2014-4-10
Phát hành module khuyến mại trong phân hệ POS của phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP: Khuyến mại theo nhóm sản phẩm, khuyến mại theo sản phẩm, khuyến mại theo loại khách hàng, khuyến mại theo nhân viên: Thẻ thành viên, loại thẻ, trạng thái thẻ, tích điểm, đổi thưởng

Phát hành module khuyến mại trong phân hệ POS của phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

2014-2-10
Phát hành module khuyến mại trong phân hệ POS của phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP: Khuyến mại theo nhóm sản phẩm, khuyến mại theo sản phẩm, khuyến mại theo loại khách hàng, khuyến mại theo nhân viên

Bổ sung module bán lẻ, cập nhật một số tình năng trong mua hàng - kho hàng - bán hàng

2013-12-10
Bổ sung module bán lẻ, cập nhật một số tình năng trong mua hàng - kho hàng - bán hàng: Mua hàng (Công nợ nhà cung cấp, trả lại hàng mua, báo cáo mua hàng), Kho (kiểm kho, các báo cáo chi tiết kho), Bán lẻ, giao hàng, bán hàng trả lại

Bổ sung phân hệ bán hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

2013-11-10
Bổ sung phân hệ bán hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP- Đơn đặt hàng- Bán hàng- Công nợ khách hàng- Báo cáo bán hàng

Bổ sung phân hệ kho hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

2013-8-10
Bổ sung phân hệ kho hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP:- Nhập kho- Xuất kho- Chuyển kho- Danh mục kho- Báo cáo nhập - xuất - tồn

Bổ sung phân hệ mua hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

2013-7-10
GoUP thông báo cập nhật phiên bản bổ sung tính năng mua hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP. Các tính năng bao gồm: Đặt hàng, mua hàng từ nhà cung cấp, danh mục nhà cung cấp

Phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP V1.0

2013-6-1
Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện GoERP phiên bản V1.0 được build và public đến khách hàng từ ngày 01-06-2013. Phần mềm bao gồm các phân hệ: Hệ thống, nhân sự, sản phẩm, khách hàng, CRM, chấm công, tiền lương.

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686