Phần mềm bán hàng dễ sử dụng nhất - GoPOS

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm bán hàng dễ sử dụng nhất - GoPOS

   

KIỂM SOÁT KINH DOANH

Phần mềm cung cấp các tính năng ,báo cáo mạnh mẽ giúp chủ cửa hàng có thể bao quát tình hình kinh doanh tức thời.

   

THEO DÕI HÀNG HÓA TỒN KHO

Quản lý hàng hóa không giới hạn, dễ dàng tra cứu lịch sử xuất - nhập - tồn của từng mặt hàng , giảm thiểu khả năng thất thoát.

   

QUẢN LÝ SỔ QUỸ THU/CHI

Quản lý tiền quỹ theo từng tài khoản, nắm bắt tình hình thu chi tồn quỹ nhanh chóng & chính xác.

   

QL DANH MỤC HÀNG HÓA ĐA DẠNG

Hàng hóa được quản lý thông qua Mã vạch hoặc mã định danh mà cửa hàng quy định, ngoài ra phần mềm còn quản lý được thông tin hàng hóa Dịch vụ & Đóng gói

   

BÁN HÀNG ĐA CHI NHÁNH

GoPOS hỗ trợ tạo và bán hàng cho nhiều chi nhánh đáp ứng được nhiều loại kinh kinh doanh. Và hơn thế nữa với phiên bản Enterprise hệ thống cho phép bán hàng nhiều chi nhánh ngay cả khi mất kết nối mạng.

   

QUÁN LÝ, TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG DỄ DÀNG

Phần mềm hỗ trợ phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí: loại nhóm, khu vực, nhóm ngành nghề, và đặc biệt hệ thống cho phép xem hồ sơ khách hàng đền từng giao dịch.

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 03 người dùng
 • Không giới hạn số khách hàng
 • Không giới hạn giao dịch
 • Tích hợp mã vạch
 • Quản lý tài chính
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ email, skype
 • Báo cáo chuẩn

Basic

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 05 người dùng
 • Không giới hạn số khách hàng
 • Không giới hạn giao dịch
 • Tích hợp mã vạch
 • Tích hợp mua hàng
 • Quản lý tài chính
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ email, skype
 • Báo cáo chuẩn

Pro

Liên hệ Tháng
 • 02 chi nhánh
 • 10 người dùng
 • Không giới hạn số khách hàng
 • Không giới hạn giao dịch
 • Tích hợp mã vạch
 • Tích hợp mua hàng
 • Tích hợp bảo hành
 • Quản lý tài chính
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ email, skype, điện thoại
 • Báo cáo chuẩn

Enter

Liên hệ Tháng
 • 03 chi nhánh
 • 30 người dùng
 • Không giới hạn số khách hàng
 • Không giới hạn giao dịch
 • Tích hợp mã vạch
 • Tích hợp mua hàng
 • Tích hợp bảo hành
 • Quản lý tài chính
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Tích hợp website bán hàng
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ email, skype, điện thoại
 • Báo cáo, mẫu in theo yc

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686