Phần mềm quản lý khách sạn toàn diện - Chỉ 499k/tháng

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý khách sạn toàn diện - Chỉ 499k/tháng

   

Quản trị hệ thống tối ưu

GoHotel được thiết kế tối ưu giúp quý khách cài đặt quyền đến từng bộ phận, phòng ban, dữ liệu của từng người dùng đảm bảo bảo mật nhất mà vẫn giữ hệ thống hoạt động nhanh nhất.

   

Quản lý checkin/checkout

Quản lý checkin/checkout theo sơ đồ giúp kiểm soát, theo dõi tình hình đặt phòng, checkin/out của khách một cách trực quan, nhanh chóng và chính xác nhất

   

Nhân sự - Chấm công - Tính lương

Hỗ trợ công ty quản lý chi tiết hồ sơ nhân sự, tích hợp nhiều phương pháp chấm công và tính lương phù hợp hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam

   

Quản lý mua hàng

Cho phép doanh nghiệp quản lý, lưu trữ cũng như hoạch định mua hàng, so sánh giá và đánh giá chất lượng hàng từ nhà cung cấp nhanh chóng và chính xác nhất.

   

Quản lý hàng tồn kho

Trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho.. tư vấn cho các bộ phận thời gian và kế hoạch nhập, xuất hàng tốt nhất.

   

Quản lý bán hàng

Trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ ...

   

Quản lý bán lẻ

Hỗ trợ thực hiện công việc và kiểm soát toàn bộ quy trình bán lẻ tại cửa hàng, quầy ...

   

Tài chính

Quản lý các khoản thu / chi / tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại ..

   

Quản lý điều hành

Hỗ trợ quản lý tài liệu, văn bản, quản lý mẫu ngay trên phần mềm giúp chỉnh sửa, in ấn nhanh chóng mà không phải sử dụng thêm các phần mềm khác...

   

Công việc

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch thực hiện dự án theo nhiều tiêu chí. Tích hợp hệ thống giao việc và quản lý công việc linh hoạt giúp kiếm soát tiến độ công việc và cộng tác tốt hơn.

   

Marketing

Phần mềm hỗ trợ Email, SMS, Tổng đài VoiP. Đặc biệt phần mềm cho phép gửi mail marketing bằng Gmail free tỷ lệ inbox cao số lượng gửi trong ngày lớn.

   

Hệ thống báo cáo đa dạng

GoERP cung cấp danh mục báo cáo đa dạng, đầy đủ và linh hoạt theo từng nghiệp vụ, module chức năng. Đặc biệt người dùng có thể tự thay đổi lại mẫu in ấn theo mẫu của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Tháng
 • 01 khách sạn
 • 03 người dùng
 • Quản lý checkin/checkout
 • Quản lý đồ khách quên
 • Quản lý tài chính
 • Miễn phí 1.000MB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email
 • Báo cáo theo mẫu chuẩn

Basic

Liên hệ Tháng
 • 01 khách sạn
 • 05 người dùng
 • Quản lý checkin/checkout
 • Dưới 35 phòng
 • Quản lý đồ khách quên
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý tồn kho
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp Optin Form
 • Miễn phí 2.000MB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email
 • Báo cáo theo mẫu chuẩn

Pro

Liên hệ Tháng
 • 02 khách sạn
 • 10 người dùng
 • Quản lý checkin/checkout
 • Dưới 50 phòng
 • Tích hợp thẻ vip, khuyến mại
 • Quản lý đồ khách quên
 • Tích hợp đặt phòng từ website
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý tồn kho,bán lẻ
 • Tích hợp đặt phòng từ website
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp Optin Form
 • Miễn phí 3.000MB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email, điện thoại
 • Báo cáo theo mẫu chuẩn

Enter

Liên hệ Tháng
 • 03 khách sạn
 • 30 người dùng
 • Quản lý checkin/checkout
 • Dưới 100 phòng
 • Tích hợp thẻ vip, khuyến mại
 • Quản lý đồ khách quên
 • Tích hợp đặt phòng từ website
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý tồn kho,bán lẻ
 • Tích hợp đặt phòng từ website
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp tổng đài VoIP
 • Tích hợp Optin Form
 • Chấm công(hành chính)
 • Tính lương(thời gian)
 • Miễn phí 5.000MB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email, điện thoại
 • Báo cáo theo mẫu chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686