Phần mềm quản lý bảo hành - Chỉ 499k/tháng

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý bảo hành - Chỉ 499k/tháng

   

KIẾM SOÁT KINH DOANH

Phần mềm cung cấp các tính năng ,báo cáo mạnh mẽ giúp chủ cửa hàng có thể bao quát tình hình kinh doanh tức thời.

   

THEO DÕI HÀNG HÓA TỒN KHO

Quản lý hàng hóa không giới hạn, dễ dàng tra cứu lịch sử xuất - nhập của từng mặt hàng , giảm thiểu khả năng thất thoát.

   

QUẢN LÝ SỔ QUỸ THU/CHI

Quản lý tiền quỹ theo từng tài khoản, nắm bắt tình hình thu chi tồn quỹ nhanh chóng & chính xác.

   

QL DANH MỤC HÀNG HÓA ĐA DẠNG

Hàng hóa được quản lý thông qua Mã vạch hoặc mã định danh mà cửa hàng quy định, ngoài ra phần mềm còn quản lý được thông tin hàng hóa Dịch vụ & Đóng gói

   

BÁN HÀNG ĐA CHI NHÁNH

GoPOS hỗ trợ tạo và bán hàng cho nhiều chi nhánh đáp ứng được nhiều loại kinh kinh doanh. Và hơn thế nữa với phiên bản Enterprise hệ thống cho phép bán hàng nhiều chi nhánh ngay cả khi mất kết nối mạng.

   

QL TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG DỄ DÀNG NHẤT

Phần mềm hỗ trợ phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí: loại nhóm, khu vực, nhóm ngành nghề, và đặc biệt hệ thống cho phép xem hồ sơ khách hàng đền từng giao dịch.

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 5 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn bảo hành
 • Quản lý serial,mã vạch
 • Quản lý tài liệu
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,email,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Basic

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 10 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn bảo hành
 • Quản lý serial,mã vạch
 • Tích hợp mua hàng
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý tài liệu
 • Web tra cứu bảo hành
 • Tự động gửi mail, nhắc lịch
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,email,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Pro

Liên hệ Tháng
 • 02 chi nhánh
 • 20 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn bảo hành
 • Quản lý serial,mã vạch
 • Tích hợp mua hàng
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý tài liệu
 • Web tra cứu bảo hành
 • Tự động gửi mail, nhắc lịch
 • Tự động gửi sms, nhắc lịch
 • Miễn phí 02GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,email,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Enter

Liên hệ Tháng
 • 03 chi nhánh
 • 30 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn bảo hành
 • Quản lý serial,mã vạch
 • Tích hợp mua hàng
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý tài liệu
 • Web tra cứu bảo hành
 • Tự động gửi mail, nhắc lịch
 • Tự động gửi sms, nhắc lịch
 • Tích hợp tổng đài VoIP
 • Miễn phí 03GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,email,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686