Phần mềm quản lý sản xuất toàn diện - Chỉ 599k/tháng

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý sản xuất toàn diện - Chỉ 599k/tháng

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 10 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Kho hàng
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Basic

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 20 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Mua hàng
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Chấm công
 • Tích hợp email marketing
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Pro

Liên hệ Tháng
 • 02 chi nhánh
 • 50 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Kho hàng
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Mua hàng
 • Chấm công(ca)
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Chấm công(hành chính)
 • Tính lương(thời gian)
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Enter

Liên hệ Tháng
 • 03 chi nhánh
 • 100 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Kho hàng
 • Kế hoạch sản xuất
 • Lệnh sản xuất
 • Mua hàng
 • Chấm công(ca)
 • Tính lương sản phẩm
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp tổng đài VoIP
 • Chấm công(hành chính)
 • Tính lương(thời gian)
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686