Phần mềm quản lý hệ thống phân phối - GoDMS

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối - GoDMS

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Người dùng/tháng
 • 01 chi nhánh
 • Từ 05 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn số giao dịch
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Quản lý giao việc
 • Tích hợp mã vạch
 • 01 cấp đại lý
 • Quản lý tài chính
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email
 • Báo cáo chuẩn

Basic

Liên hệ Người dùng/tháng
 • 01 chi nhánh
 • Từ 15 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn số giao dịch
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Quản lý giao việc
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Tích hợp mã vạch
 • Nhiều cấp đại lý
 • Quản lý tài chính
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email
 • Báo cáo chuẩn

Pro

Liên hệ Người dùng/tháng
 • 02 chi nhánh
 • Từ 30 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Không giới hạn số giao dịch
 • Quản lý giao việc
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Tích hợp bán hàng
 • Tích hợp mã vạch
 • Nhiều cấp đại lý
 • Quản lý tài chính
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email
 • Báo cáo chuẩn

Enter

Liên hệ Người dùng/tháng
 • 03 chi nhánh
 • Từ 50 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn số giao dịch
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Quản lý giao việc
 • Tích hợp mã vạch
 • Nhiều cấp đại lý
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Tích hợp bán hàng
 • Quản lý tài chính
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp tổng đài VoIP
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email, điện thoại
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686