Phần mềm quản lý bất động sản toàn diện - GoLand

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý bất động sản toàn diện - GoLand

   

QL DỰ ÁN - SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN

Phần mềm quản lý bất động sản giúp - Quản lý thông tin chi tiết dự án bất động sản như tên dự án, tổng diện tích, địa chỉ...
- Phần mềm hỗ trợ nhập excel các dữ liệu sản phẩm một cách nhanh chóng và dễ nhất.

   

QUẢN LÝ GIỎ HÀNG SẢN PHẨM

Phần mềm quản lý bất động sản cho giúp - Quản lý thông tin sản phẩm: diện tích, đơn giá... ứng với từng loại bđs
- Quản lý tổng thể kho sản phẩm tìm kiếm nhanh diện tích, đơn giá, mã sản phẩm, trạng thái

   

QL GIỮ CHỖ BẤT ĐỘNG SẢN

- Quản lý thông tin khách hàng giữ chỗ, thời gian, số tiền giữ chỗ, phê duyệt giao dịch.
- In phiếu giữ chỗ, phiếu thu và các biểu mẫu đặc thù theo từng dự án trực tiếp từ phần mềm
- Theo dõi thanh lý giữ chỗ, lịch sử thanh lý giữ chỗ

   

QL ĐẶT CỌC BẤT ĐỘNG SẢN

- Chuyển tiếp giao dịch từ giữ chỗ sang đặt cọc.
- Quản lý thông tin khách hàng đặt, trạng thái bằng màu sắc đồng thời theo dõi quá trình phê duyệt giao dịch.
- Quản lý thu tiền cọc, in hợp đồng đặt, phiếu và các biễu mẫu liên quan trực tiếp từ hệ thống phần mềm.

   

QL HỢP ĐỒNG MUA BÁN

- Quản lý thông tin khách hàng trên hợp đồng, trạng thái hợp đồng bằng màu sắc.
- Quản lý quá trình phê duyệt hợp đồng, lịch sử giao dịch, tiến độ thanh toán, in hợp đồng, phiếu thu, chi trực tiếp từ hệ thống phần mềm.
- Quản lý biểu mẫu hợp đồng theo nhiều loại khác nhau.

   

QL GIAO DỊCH, THANH LÝ

- Quản lý thanh lý giữ chổ, đặt cọc, hợp đồng mua bán
- Quản lý quá trình phê duyệt biên bản của cấp trên, In biên bản trực tiếp từ hệ thống phần mềm.

   

QUẢN LÝ CÔNG NỢ

- Quản lý công nợ phải thu, đã thu, còn phải thu đặc biệt hệ thống tự động tính lãi suất quá hạn
- Theo dõi cộng nợ theo từng đợt, mỗi đợt có thể theo dõi chi tiết phải thu, đã thu, còn nợ, lãi suất quá hạn
- Tự động nhắc nợ khách hàng qua EMAIL, SMS

   

QUẢN LÝ SỔ QUỸ

- Quản lý thu, chi của từng giao dịch.
- In phiếu thu, phiếu chi từ phần mềm.

   

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

- Quản lý khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp tách biệt giúp theo dõi dễ dàng
- Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng, nhật ký chăm sóc, lịch hẹn và ghi chú về khách hàng.

   

QUẢN LÝ ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI

- Quản lý thông tin đại lý, nhà phân phối, sàn giao dịch, nhân viên sàn giao dịch bất động sản
- Quản lý sản phẩm đại lý, nhà phân phối, kiểm soát số lượng được phân phối số lượng đã đặt cọc, đã bán

   

QL CHIẾN DỊCH MARKETING

- Phân loại khách hàng theo mức độ tiềm năng.
- Phân loại khách hàng theo khu vực, theo cấp độ giao dịch, theo giá trị giao dịch.
- Cài đặt tự động nhắc ngày sinh nhật của khách hàng.
- Tự động gửi email, sms chúc mừng sinh nhật khách hàng.

   

THỐNG KÊ BÁO CÁO - BIỂU ĐỒ

Hệ thống GoLand thiết kế với đầy đủ hệ thống báo cáo thông kê và biểu đồ, mang lại giá trị lớn trong công tác quản trị và tiết kiệm thời gian cho nhân viên thực hiện làm báo cáo, một số báo cáo tiêu biểu như: Báo cáo tồn kho theo dự án, tồn kho theo trạng thái màu sắc, hoa hồng nhân viên, tình trạng tồn kho theo trạng thái, khách hàng ký hợp đồng

   

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

- Phân quyền người dùng chi tiết đến từng tính năng, tao tác và dữ liệu nhân viên
- Ghi lại chi tiết nhật ký sử dụng, nhật ký giao dịch của từng người dùng hệ thống

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 05 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • 02 dự án
 • Không giới hạn giao dịch
 • Đặt cọc
 • Giữ chỗ
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý giao việc
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp email marketing
 • Miễn phí 02 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ email, skype, điện thoại
 • Báo cáo chuẩn

Basic

Liên hệ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 10 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • 10 dự án
 • Không giới hạn giao dịch
 • Bán - cho thuê
 • Đặt cọc
 • Giữ chỗ
 • Mua - thuê
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý giao việc
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp Optin Form
 • Tích hợp landing page
 • Miễn phí 03 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ email, skype, điện thoại
 • Báo cáo chuẩn

Pro

Liên hệ Tháng
 • 02 chi nhánh
 • 30 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • 20 dự án
 • Không giới hạn giao dịch
 • Bán - cho thuê
 • Quản lý hợp đồng
 • Đặt cọc
 • Giữ chỗ
 • Mua - thuê
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý giao việc
 • Tích hợp website
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp Optin Form
 • Tích hợp GoChat
 • Tích hợp landing page
 • Miễn phí 05 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ email, skype, điện thoại
 • Báo cáo chuẩn

Enter

Liên hệ Tháng
 • 03 chi nhánh
 • 50 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn dự án
 • Không giới hạn giao dịch
 • Bán - cho thuê
 • Đặt cọc
 • Giữ chỗ
 • Mua - thuê
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý tài chính
 • Tích hợp website
 • Quản lý giao việc
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp tổng đài VoIP
 • Tích hợp Optin Form
 • Tích hợp GoChat
 • Tích hợp landing page
 • Chấm công(hành chính)
 • Chấm công(ca)
 • Tính lương(thời gian)
 • Tính lương(doanh số)
 • Miễn phí 10 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ email, skype, điện thoại
 • Báo cáo theo y/c

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686