Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Bổ sung báo cáo tổng hợp/chi tiết điểm danh

Bổ sung báo cáo tổng hợp/chi tiết điểm danh giúp trung tâm, giáo viên theo dõi được tổng hợp điểm danh của từng học việc

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686