Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Bổ sung menu "Khách hàng", "Nhà cung cấp" ngay trong phân hệ quản lý xe để tiện theo dõi, nhập liệu

Bổ sung  menu "Khách hàng" + "Nhà cung cấp" ngay trong phân hệ quản lý xe để tiện theo dõi + nhập liệu
Khi vào chi tiết kh, ncc tại đây sẽ xem được tab chi tiết hợp đồng xe của từng kh, ncc ứng

  
 

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686