Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Bổ sung tính năng cho phép xem thời khóa biểu theo: lịch học hoặc thời gian từng môn/chứng chỉ

Bổ sung tính năng cho phép xem thời khóa biểu theo: ca học hoặc thời gian từng môn/chứng chỉ


 

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686