Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Bổ sung tính năng in danh sách lớp theo khóa

Bổ sung tính năng in danh sách lớp theo khóa giúp quản lý, giáo viên in, xuất, gửi mail thông báo cho bộ phận liên quan hoặc cho học viên.

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686