Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Bổ sung tính năng sao chép thông tin đơn hàng nhanh

Bổ sung tính năng sao chép thông tin đơn hàng nhanh giúp nhân bản thông báo đơn hàng từ các đơn hàng có sẵn giúp quá trình biên tập đơn hàng marketing nhanh hơn
B1. Vào đơn hàng, chọn chi tiết đơn hàng

B2. Chọn đơn để sao chép

Hệ thống sẽ tự nhân bản nội dung thông báo đơn hàng sang đơn hàng hiện tại

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686