Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Hướng dẫn sử dụng GoERP - Tra cứu thông tin thẻ

Tra cứu thẻ thành viên

  • B1 : Vào "Thẻ thành viên"
  • B2 : Chọn "Tra cứu thông tin thẻ"
  • B3 : Nhập số thẻ cần tra cứu

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686