Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

  Tính năng

  Phần mềm quản lý tòa nhà toàn diện - GoBuilding

     

  Quản lý nhân viên

  Quản lý nhân viên trong tòa nhà, phân quyền truy cập phần mềm, lên nhiệm vụ, lịch hẹn cho nhân viên

     

  Quản lý mặt bằng tòa nhà

  Quản lý mặt bằng, tòa nhà sẽ quản lý thông tin chi tiết từng mặt bằng, căn hộ trong tòa nhà, từng Kiot

     

  Quản lý danh sách khách hàng, cư dân tại tòa nhà

  Quản lý được mọi thông tin của khách hàng theo từng mặt bằng tòa nhà

     

  Quản lý hợp đồng cho thuê

  Quản lý thông tin khách hàng mua căn hộ, thuê văn phòng, phân loại khách hàng để giảm giá theo từng thời điểm

     

  Quản lý cư dân bằng thẻ thông minh

  Mỗi cư dân sẽ được gắn với 01 chiếc thẻ thông minh để sử dụng toàn bộ dịch vụ, tiện ích trong tòa nhà

     

  Quản lý Dịch Vụ, bảo trì, sửa chữa trong tòa nhà

  Thiết lập các mức phí quản lý, phí bảo trì, định mức thanh toán Lên kế hoạch thực hiện bảo trì, sửa chữa trong tòa nhà

     

  Quản lý Dịch Vụ tòa nhà

  Quản lý Dịch Vụ Điện/ Điện lạnh/Nước/GAS Thẻ Xe, Thẻ Thang Máy, Thẻ Phòng Tập, Bể Bơi

     

  Quản lý công nợ, sổ quỹ

  Module có chức năng quản lý công nợ chi tiết đối với các hợp đồng thuê, quản lý chi tiết công nợ đối với từng loại dịch vụ

     

  Lễ tân

  Hỗ trợ ban quản lý thực hiện chính sách một cửa, tiếp nhận và làm việc với khách hàng trên một đầu mối duy nhất

     

  Thống kê báo cáo chi tiết, linh hoạt

  Hệ thống báo cáo thống kê linh hoạt được bóc tách tối ưu cho phù hợp với từng doanh nghiệp

BẢNG GIÁ

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. at GoUP.Core.DB.FilterSet(String name, FilterType ft, WcfPar pars, String connection, Int32 timeout) at GoUP.Core.SqlProvider.FilterSet(String name, FilterType ft, WcfPar pars) at GoUP.Web.Core.Controls.UC.FilterSet(String name, WcfPar ps) at GoUP.Web.CMS.TablePrice.OnPageLoad(Object sender, EventArgs e) ClientConnectionId:9659a698-3259-4653-b633-53de66cb9556 Error Number:512,State:1,Class:16

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686