Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

    Tính năng

    Phần mềm quản lý hệ thống phân phối - GoDMS

Báo giá

Start
90.000vnđ/Người dùng/tháng

- 01 chi nhánh
- Từ 05 người dùng
- Không giới hạn khách hàng
- Không giới hạn số giao dịch
- Không giới hạn sản phẩm
- 01 cấp đại lý
- Tích hợp mã vạch
- Tích hợp bảo hành
- Tích hợp quản lý tài liệu
- Tích hợp quản lý biểu mẫu
- Tích hợp GoChat
- Miễn phí 01 GB lưu trữ
- Hỗ trợ qua skype,zalo,email
- Báo cáo chuẩn

Đăng ký ngay

Basic
80.000vnđ/Người dùng/tháng

- 01 chi nhánh
- Từ 15 người dùng
- Không giới hạn khách hàng
- Không giới hạn số giao dịch
- Không giới hạn sản phẩm
- Tích hợp mã vạch
- nhiều cấp đại lý
- Nhiều hình thức khuyến mại
- Tích hợp bảo hành
- Tích hợp quản lý tài liệu
- Tích hợp quản lý biểu mẫu
- Tích hợp email marketing
- Tích hợp GoChat
- Miễn phí 01 GB lưu trữ
- Hỗ trợ qua skype,zalo,email
- Báo cáo chuẩn

Đăng ký ngay

Profesional
70.000vnđ/Người dùng/tháng

- 02 chi nhánh
- Từ 30 người dùng
- Không giới hạn khách hàng
- Không giới hạn số giao dịch
- Không giới hạn sản phẩm
- Nhiều hình thức khuyến mại
- nhiều cấp đại lý
- Tích hợp mã vạch
- Tích hợp bảo hành
- Tích hợp quản lý tài liệu
- Tích hợp quản lý biểu mẫu
- Tích hợp email marketing
- Tích hợp SMS mar
- Tích hợp GoChat
- Miễn phí 01 GB lưu trữ
- Hỗ trợ qua skype,zalo,email
- Báo cáo chuẩn

Đăng ký ngay

Enter
50.000vnđ/Người dùng/tháng

- 03 chi nhánh
- Từ 50 người dùng
- Không giới hạn khách hàng
- Không giới hạn số giao dịch
- Không giới hạn sản phẩm
- nhiều cấp đại lý
- Nhiều hình thức khuyến mại
- Tích hợp mã vạch
- Tích hợp bảo hành
- Tích hợp quản lý tài liệu
- Tích hợp quản lý biểu mẫu
- Tích hợp email marketing
- Tích hợp SMS mar
- Tích hợp GoChat
- Miễn phí 01 GB lưu trữ
- Hỗ trợ qua skype,zalo,email, điện thoại
- Báo cáo chuẩn

Đăng ký ngay

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686