Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối - GoDMS

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý hệ thống phân phối - GoDMS

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

90.000

Người dùng/tháng
 • 01 chi nhánh
 • Từ 05 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn số giao dịch
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Tích hợp mã vạch
 • 01 cấp đại lý
 • Tích hợp bảo hành
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp GoChat
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email
 • Báo cáo chuẩn
Basic

80.000

Người dùng/tháng
 • 01 chi nhánh
 • Từ 15 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn số giao dịch
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Tích hợp mã vạch
 • nhiều cấp đại lý
 • Tích hợp bảo hành
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp GoChat
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email
 • Báo cáo chuẩn
Profesional

70.000

Người dùng/tháng
 • 02 chi nhánh
 • Từ 30 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn số giao dịch
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Tích hợp mã vạch
 • nhiều cấp đại lý
 • Tích hợp bảo hành
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS mar
 • Tích hợp GoChat
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email
 • Báo cáo chuẩn
Enter

50.000

Người dùng/tháng
 • 03 chi nhánh
 • Từ 50 người dùng
 • Không giới hạn khách hàng
 • Không giới hạn số giao dịch
 • Không giới hạn sản phẩm
 • Nhiều hình thức khuyến mại
 • Tích hợp mã vạch
 • nhiều cấp đại lý
 • Tích hợp bảo hành
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp GoChat
 • Có Mobile App
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ qua skype,zalo,email, điện thoại
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686