Phần mềm quản lý đào tạo toàn diện - Chỉ 149k/tháng

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng

Phần mềm quản lý đào tạo toàn diện - Chỉ 149k/tháng

   

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phần mềm quản lý đào tạo giúp quản lý chi tiết kế hoạch đào tạo và các khóa đào tạo .
Quản lý theo từng lớp, chứng chỉ, giáo viên phụ trách. Ngoài ra còn có rất nhiều tính năng hỗ trợ quản vụ như xếp lớp, điểm thi, điểm danh, chuyển lớp, bảo lưu...

   

QUẢN LÝ GIÁO VIÊN/ HỌC VIÊN

Quản lý chi tiết thông tin học sinh và phụ huynh HS, quá trình học tập và các khoá đã tham gia...
Quản lý chi tiết thông tin giáo viên, xếp lớp cho giáo viên và ý kiến học sinh về giáo viên giảng dạy

   

SỔ LIÊN LẠC ONLINE

* Thiết lập cổng tra cứu thông tin
* Phụ huynh có thể tra cứu điểm thi, số buổi học sinh tham gia và nhận xét của giáo viên về HS. Là công cụ kết nối giữ trung tâm và PHHS

   

QUẢN LÝ MARKETING

* Quản lý chiến dịch marketing
* Thống kê hiệu quả marketing
* Tự động lên báo cáo thống kê

   

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TỐI ƯU

* Dễ dàng thiết lập hệ thống
* Tự động sao lưu dữ liệu
* Hệ thống phân quyền chi tiết
* Dữ liệu an toàn bảo mật cao

   

BÁO CÁO ĐA DẠNG

GoEdu cung cấp danh mục báo cáo đa dạng, đầy đủ và linh hoạt theo từng nghiệp vụ, module chức năng. Đặc biệt người dùng có thể tự thay đổi lại mẫu in ấn theo mẫu của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh phần mềm

DEMO PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

BẢNG GIÁ

Start

Liên hệ Tháng
 • 01 công ty
 • 03 người dùng
 • Quản lý giáo viên
 • Quản lý học viên
 • Quản lý khóa đào tạo
 • Quản lý điểm
 • Quản lý tài chính & công nợ
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Basic

Liên hệ Tháng
 • 01 công ty
 • 05 người dùng
 • Quản lý học viên
 • Quản lý giáo viên
 • Quản lý khóa đào tạo
 • Điểm danh qr
 • Quản lý điểm
 • Quản lý tài chính & công nợ
 • Quản lý giao việc
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp Optin Form
 • Tích hợp landing page
 • Miễn phí 02GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Pro

Liên hệ Tháng
 • 01 công ty
 • 10 người dùng
 • Quản lý học viên
 • Quản lý giáo viên
 • Quản lý khóa đào tạo
 • Điểm danh qr
 • Quản lý điểm
 • Quản lý tài chính & công nợ
 • Quản lý giao việc
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp GoChat
 • Chấm công(hành chính)
 • Tính lương(thời gian)
 • Miễn phí 02GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Enter

Liên hệ Tháng
 • 02 công ty
 • 30 người dùng
 • Quản lý học viên
 • Quản lý giáo viên
 • Điểm danh qr
 • Quản lý khóa đào tạo
 • Học & thi online
 • Quản lý điểm
 • Quản lý tài chính & công nợ
 • Quản lý giao việc
 • Quản lý tài liệu
 • Quản lý giáo viên
 • Tích hợp email marketing
 • Tích hợp SMS marketing
 • Tích hợp Optin Form
 • Tích hợp landing page
 • Tích hợp tổng đài VoIP
 • Sổ liên lạc online
 • Tích hợp GoChat
 • Chấm công(hành chính)
 • Tính lương(thời gian)
 • Tính lương(doanh số)
 • Tính lương(kpi)
 • Miễn phí 03GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,zalo,phone
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686