Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Tính năng mới

Bổ sung tính năng thu học phí ngay khi xếp lớp nhanh trong GoEDU

11/11/2019
Bổ sung tính năng thu học phí ngay khi xếp lớp nhanh trong GoEDU, giúp quản lý đk thông tin, xếp lớp và thu tiền cọc hv nhanh không phải làm nhiều thao tác

Bổ sung tính năng cho xếp lớp nhanh từ danh sách học viên trong GoEDU

02/11/2019
Bổ sung tính năng cho xếp lớp nhanh từ danh sách học viên trong GoEDU, giúp quản lý xếp lớp nhanh chóng ngay từ ds học viên khi hv đến đăng ký

Bổ sung tính năng gửi mail,sms trực tiếp từ hđ du học trong GoTransport

29/10/2019
Bổ sung tính năng gửi mail,sms trực tiếp từ hđ du học trong GoTransport. Hỗ trợ gửi mail,sms thông báo, nhắc lịch học, nhắc nợ với các đơn vị sử dụng gói có email,sms
 

Bổ sung tính năng cho xếp lớp nhanh từ danh sách khóa học trong GoEDU

10/10/2019
Bổ sung tính năng cho xếp lớp nhanh từ danh sách khóa học trong GoEDU giúp quản lý xếp lớp nhanh khi học viên đên đăng ký học

Bổ sung tab Chi, tính lãi từng khóa học trong GoEDU

22/09/2019
Bổ sung tab Chi, tính lãi từng khóa học trong GoEDU, cho phép chi cho khóa, tính lãi theo công thức: Lãi=Tổng học phí-tổng chi phí của từng khóa.

 

Bổ sung tính năng gửi mail,sms trực tiếp từ hđ du học trong GoEDULINK

12/09/2019
Bổ sung tính năng gửi mail,sms trực tiếp từ hđ du học trong GoEDULINK. Hỗ trợ gửi mail,sms thông báo, nhắc lịch học, nhắc nợ với các đơn vị sử dụng gói có email,sms

Bổ sung tính năng cho gửi mail,sms trong ds điểm đầu vào bản GoEDU

11/09/2019
Bổ sung tính năng cho gửi mail,sms trong ds điểm đầu vào bản GoEDU, cho phép tư vấn gửi thông tin, kết quả ngay từ danh sách điểm đầu vào

Nâng cấp module phân quyền hỗ trợ tìm kiếm và kiếm soát người dùng tốt hơn

10/08/2019
Nâng cấp module phân quyền hỗ trợ tìm kiếm và kiếm soát người dùng tốt hơn. Hỗ trợ thêm nhiều nhóm quyền cho cùng người dùng, phiên bản cũ hơn chỉ thiết lập được 1 nhóm quyền cho 1 người dùng.

Bổ sung chức năng cho phép chọn tiêu đề mail hay từ GoMarketing

01/08/2019
Bổ sung chức năng cho phép chọn tiêu đề mail hay từ GoMarketing giúp các marketer tạo nhưng tiêu để mail hay, gửi phát trúng đích ngay

Bổ sung tính năng cho phép sao chép nhóm quyền nhanh

10/07/2019
Bổ sung tính năng cho phép sao chép nhóm quyền nhanh giúp cài đặt nhóm quyền mới với các thiết có sẵn