Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Tính năng mới

Nâng cấp tính năng phần mềm GoCRM v4.0

13/07/2018
Nâng cấp tính năng phần mềm GoCRM v4.0

Bổ sung tìm kiếm chi tiết trong các đối tượng trong GoPOS

11/08/2017
1. Đơn mua hàng, Mua hàng, trả lại hàng mua, nhập kho, xuất kho, chuyển kho, đơn đặt hàng, bán hàng, bán hàng trả lại. Nếu check vào (1) thì hệ thống sẽ tìm theo từ khóa phù hợp với mã, tên sp trong chi tiết các phiếu

Phát hành phần mềm quản lý điều hành xe GoTransport v1.1

01/06/2017
Phát hành phần mềm quản lý điều hành xe GoTransport v1.1

Bổ sung tính năng tính lãi muộn trong phần mềm quản lý bđs GoLand

05/05/2017
Bổ sung tính năng tính lãi muộn trong phần mềm quản lý bđs GoLand

Bổ sung phân hệ tính lương sản phẩm trong GoHRM

04/05/2017
Bổ sung phân hệ tính lương sản phẩm trong GoHRM

Bổ sung tính năng phần mềm GoPOS v2.2

07/04/2017

Phát hành phần mềm quản lý tòa nhà GoBuilding v1.1

10/03/2017
Phát hành phần mềm quản lý tòa nhà GoBuilding v1.1

Nâng cấp tính năng phần mềm GoCRM v3.0

10/02/2017
Nâng cấp tính năng phần mềm GoCRM v3.0

Bổ sung tính năng dự trù tour trong phần mềm quản lý tour

03/02/2017
Bổ sung tính năng dự trù tour trong phần mềm quản lý tour

Phát hành phần mềm quản lý bất động sản GoLand v1.1

01/01/2017
Phát hành phần mềm quản lý bất động sản GoLand v1.1