Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Tính năng mới

Bổ sung api + webhook giúp tích hợp dữ liệu giữa phần mềm GoUP và phần mềm bên thứ 3

04/03/2029
Bổ sung api + webhook giúp tích hợp dữ liệu giữa phần mềm GoUP và phần mềm bên thứ 3
- API: cho phép đẩy dữ liệu từ cty phần mềm khác về phần mềm GoUP, cho phép lấy dữ liệu, thêm bản ghi và xóa
- Webhook: cho phép gửi dữ liệu khi nhập từ form: thêm sửa, xóa về phần mềm của bên thứ 3 để đồng bộ 2 hệ thống.

Bổ sung menu "Khách hàng", "Nhà cung cấp" ngay trong phân hệ quản lý xe để tiện theo dõi, nhập liệu

13/03/2020
Bổ sung  menu "Khách hàng" + "Nhà cung cấp" ngay trong phân hệ quản lý xe để tiện theo dõi + nhập liệu
Khi vào chi tiết kh, ncc tại đây sẽ xem được tab chi tiết hợp đồng xe của từng kh, ncc ứng
  

Bổ sung tab "Tours" trong chi tiết khách hàng tại phần mềm GoTOUR

13/03/2020
Bổ sung tab "Tours" trong chi tiết khách hàng tại phần mềm GoTOUR
Hỗ trợ xem danh sách các tours kh đã tham gia ngay tại danh sách "Tours=>Khách hàng"
  

Bổ sung tính năng điểm danh bằng QRCode cho phần mềm GoEDU

13/03/2020
Nâng cấp tính năng phần mềm GoEDU cho phép điểm danh bằng mã qr thông qua app GoUP hoặc các app qrcode khác

Nâng cấp tính năng chấm công cho phép chấm trực tiếp trên phần mềm và QRCode

20/02/2020
Nâng cấp tính năng chấm công cho phép chấm:- Chấm vào ra trên phần mềm web- Chấm công bằng mã qr thông qua app GoUP hoặc các app qrcode khác
 

Nâng cấp chức năng nhập nhanh thông tin khách hàng không phụ thuộc mẫu

04/02/2020
Nâng cấp chức năng nhập nhanh thông tin khách hàng không phụ thuộc mẫu

Bổ sung tính năng thu học phí ngay khi xếp lớp nhanh trong GoEDU

11/11/2019
Bổ sung tính năng thu học phí ngay khi xếp lớp nhanh trong GoEDU, giúp quản lý đk thông tin, xếp lớp và thu tiền cọc hv nhanh không phải làm nhiều thao tác

Bổ sung tính năng cho xếp lớp nhanh từ danh sách học viên trong GoEDU

02/11/2019
Bổ sung tính năng cho xếp lớp nhanh từ danh sách học viên trong GoEDU, giúp quản lý xếp lớp nhanh chóng ngay từ ds học viên khi hv đến đăng ký

Bổ sung tính năng gửi mail,sms trực tiếp từ hđ du học trong GoTransport

29/10/2019
Bổ sung tính năng gửi mail,sms trực tiếp từ hđ du học trong GoTransport. Hỗ trợ gửi mail,sms thông báo, nhắc lịch học, nhắc nợ với các đơn vị sử dụng gói có email,sms
 

Bổ sung tính năng cho xếp lớp nhanh từ danh sách khóa học trong GoEDU

10/10/2019
Bổ sung tính năng cho xếp lớp nhanh từ danh sách khóa học trong GoEDU giúp quản lý xếp lớp nhanh khi học viên đên đăng ký học