Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

  Tính năng

  Phần mềm quản lý tuyển dụng toàn diện - Chỉ 299k/tháng

BẢNG GIÁ

Start

299.000đ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 2 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tuyển dụng
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Basic

699.000đ Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 10 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp đăng tin từ website cty
 • Tuyển dụng
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Pro

1.499.000đ Tháng
 • 02 chi nhánh
 • 20 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp đăng tin từ website cty
 • Tuyển dụng
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Enter

1.999.000đ Tháng
 • 03 chi nhánh
 • 50 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp đăng tin từ website cty
 • Tuyển dụng
 • Miễn phí 02GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686