Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản lý tuyển dụng toàn diện - Chỉ 299k/tháng

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Tính năng

Phần mềm quản lý tuyển dụng toàn diện - Chỉ 299k/tháng

Một số hình ảnh phần mềm

BẢNG GIÁ

Start

299.000

Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 2 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tuyển dụng
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn
Basic

699.000

Tháng
 • 01 chi nhánh
 • 10 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp đăng tin từ website cty
 • Tuyển dụng
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn
Pro

1.499.000

Tháng
 • 02 chi nhánh
 • 20 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp đăng tin từ website cty
 • Tuyển dụng
 • Miễn phí 01GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn
Enter

1.999.000

Tháng
 • 03 chi nhánh
 • 50 người dùng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Tích hợp đăng tin từ website cty
 • Tuyển dụng
 • Miễn phí 02GB lưu trữ
 • Hỗ trợ online skype,zalo
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686