Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

    Tính năng

    Phần mềm quản lý đánh giá nhân viên toàn diện - GoKPI

Báo giá

Start
99.000vnđ/Tháng

- 01 chi nhánh
- 05 người dùng
- Miễn phí 500MB lưu trữ
- Hỗ trợ qua email,skype
- Báo cáo chuẩn

Đăng ký ngay

Basic
399.000vnđ/Tháng

- 01 chi nhánh
- 10 người dùng
- Miễn phí 750MB lưu trữ
- Hỗ trợ qua email,skype
- Báo cáo chuẩn

Đăng ký ngay

Profesional
599.000vnđ/Tháng

- 01 chi nhánh
- 30 người dùng
- Miễn phí 1000MB lưu trữ
- Hỗ trợ qua email,skype
- Báo cáo chuẩn

Đăng ký ngay

Enter
1.199.000vnđ/Tháng

- 02 chi nhánh
- 50 người dùng
- Miễn phí 1000MB lưu trữ
- Hỗ trợ qua email,skype,điện thoại
- Báo cáo chuẩn có chỉnh sửa

Đăng ký ngay

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686