Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Tính năng

Phần mềm quản lý dự án & công việc - GoProject

   

Quản trị hệ thống tối ưu

GoERP được thiết kế tối ưu giúp quý khách cài đặt quyền đến từng bộ phận, phòng ban, dữ liệu của từng người dùng đảm bảo bảo mật nhất mà vẫn giữ hệ thống hoạt động nhanh nhất.

   

Quản lý quan hệ khách hàng

Trợ giúp nhân viên kinh doanh tìm kiếm, quản lý và theo dõi, tổ chức thông tin khách hàng một cách khoa học, bảo mật, chăm sóc sát khách giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi.

   

Quản lý dự án

Quản lý dự án, các đối tác, đơn vị thi công, thời gian triển khai và hồ sơ chi tiết dự án.

   

Công việc & kế hoạch

Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch thực hiện dự án theo nhiều tiêu chí. Tích hợp hệ thống giao việc và quản lý công việc linh hoạt giúp kiếm soát tiến độ công việc và cộng tác tốt hơn.

   

Quản lý tài liệu, biểu mẫu động

Hỗ trợ quản lý tài liệu, văn bản, quản lý mẫu ngay trên phần mềm giúp chỉnh sửa, in ấn nhanh chóng mà không phải sử dụng thêm các phần mềm khác...

   

Marketing

Phần mềm hỗ trợ Email, SMS, Tổng đài VoiP. Đặc biệt phần mềm cho phép gửi mail marketing bằng Gmail free tỷ lệ inbox cao số lượng gửi trong ngày lớn.

   

Tài chính

Quản lý các khoản thu / chi / tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại ..

   

Hệ thống báo cáo đa dạng

GoProject cung cấp danh mục báo cáo đa dạng, đầy đủ và linh hoạt theo từng nghiệp vụ, module chức năng. Đặc biệt người dùng có thể tự thay đổi lại mẫu in ấn theo mẫu của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh phần mềm

01. Khách hàng01. Khách hàng
02. Dự án02. Dự án
03. Dự án chi tiết03. Dự án chi tiết
04. Kế hoạch thực hiện dự án04. Kế hoạch thực hiện dự án
10. Marketing dashbaord10. Marketing dashbaord

BẢNG GIÁ

Start

60.000

Người dùng/tháng
 • 01 chi nhánh
 • Từ 02 người dùng
 • Không giới hạn số KH
 • Công việc dự án
 • Không giới hạn số dự án
 • Quản lý hợp đồng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,zalo,emal
 • Báo cáo chuẩn
Basic

50.000

Người dùng/tháng
 • 01 chi nhánh
 • Từ 05 người dùng
 • Không giới hạn số KH
 • Kế hoạch dự án
 • Không giới hạn số dự án
 • Quản lý hợp đồng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,zalo,emal
 • Báo cáo chuẩn
Profesional

40.000

Người dùng/tháng
 • 02 chi nhánh
 • Từ 15 người dùng
 • Không giới hạn số KH
 • Kế hoạch dự án
 • Không giới hạn số dự án
 • Quản lý hợp đồng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,zalo,emal
 • Báo cáo chuẩn
Enter

30.000

Người dùng/tháng
 • 02 chi nhánh
 • Từ 30 người dùng
 • Không giới hạn số KH
 • Kế hoạch dự án
 • Không giới hạn số dự án
 • Quản lý hợp đồng
 • Tích hợp quản lý tài liệu
 • Tích hợp quản lý biểu mẫu
 • Miễn phí 01 GB lưu trữ
 • Hỗ trợ skype,zalo,emal, điện thoại
 • Báo cáo chuẩn

Nếu chưa tìm được gói phù hợp, vui lòng liên hệ theo số hotline 0948 471 686 để được tư vấn!

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686