Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

    Tính năng

    Thiết kế website chuyên nghiệp, xây dựng website, tạo website theo mẫu

Báo giá

Intro
70.000vnđ/Tháng

- Trang chủ
- Giới thiệu
- Dịch vụ
- Dự án
- Sản phẩm
- Tin tức
- Liên hệ
- Miễn phí hosting 0,5GB

Đăng ký ngay

Tour
100.000vnđ/Tháng

- Trang chủ
- Giới thiệu
- Dịch vụ
- Dự án
- Sản phẩm
- Du lịch
- Tin tức
- Liên hệ
- Miễn phí hosting 01GB

Đăng ký ngay

Land
200.000vnđ/Tháng

- Trang chủ
- Giới thiệu
- Dịch vụ
- Dự án
- Sản phẩm
- Bất động sản
- Tin tức
- Liên hệ
- MiễMiễn phí hosting 01GB

Đăng ký ngay

Ecom
300.000vnđ/Bộ

- Trang chủ
- Giới thiệu
- Dịch vụ
- Dự án
- Sản phẩm
- Giỏ hàng
- Tin tức
- Liên hệ
- Miễn phí hosting 01GB

Đăng ký ngay

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686