Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện - GoERP

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện
 • Lập trình viên

  Lập trình viên


  Số lượng: 1
  Mức lương: 15.000.000-25.000.000
  Hạn nộp hs:15/03/2018 12:00:00 SA

 • Nhân viên KD ( kinh doanh phần mềm)

  Nhân viên KD ( kinh doanh phần mềm)

  Cơ hội việc làm hấp dẫn cho các sinh viên mới ra trường hoặc đang trong thời gian thực tập có thể đi làm fulltime


  Số lượng: 2
  Mức lương: 4.000.000-15.000.000
  Hạn nộp hs:15/02/2018 12:00:00 SA

 • Nhân viên KD ( kinh doanh phần mềm)

  Nhân viên KD ( kinh doanh phần mềm)

  Cơ hội việc làm hấp dẫn cho các sinh viên mới ra trường hoặc đang trong thời gian thực tập có thể đi làm fulltime


  Số lượng: 4
  Mức lương: 5.000.000-15.000.000
  Hạn nộp hs:15/12/2017 12:00:00 SA

 • Lập trình viên ( 2 năm kinh nghiệm)

  Lập trình viên ( 2 năm kinh nghiệm)


  Số lượng: 4
  Mức lương: 10.000.000-15.000.000
  Hạn nộp hs:05/11/2017 12:00:00 SA

 • Nhân viên kinh doanh T10/2017

  Nhân viên kinh doanh T10/2017

  Cơ hội việc làm hấp dẫn cho các sinh viên mới ra trường hoặc đang trong thời gian thực tập có thể đi làm fulltime


  Số lượng: 5
  Mức lương: 4.000.000-15.000.000
  Hạn nộp hs:31/10/2017 12:00:00 SA

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686