Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng mới

👉Bổ sung tính năng gửi mail,sms trực tiếp từ hđ du học trong GoEDULINK

12/09/2019
Bổ sung tính năng gửi mail,sms trực tiếp từ hđ du học trong GoEDULINK. Hỗ trợ gửi mail,sms thông báo, nhắc lịch học, nhắc nợ với các đơn vị sử dụng gói có email,sms

👉Bổ sung tính năng cho gửi mail,sms trong ds điểm đầu vào bản GoEDU

11/09/2019
Bổ sung tính năng cho gửi mail,sms trong ds điểm đầu vào bản GoEDU, cho phép tư vấn gửi thông tin, kết quả ngay từ danh sách điểm đầu vào

👉Nâng cấp module phân quyền hỗ trợ tìm kiếm và kiếm soát người dùng tốt hơn

10/08/2019
Nâng cấp module phân quyền hỗ trợ tìm kiếm và kiếm soát người dùng tốt hơn. Hỗ trợ thêm nhiều nhóm quyền cho cùng người dùng, phiên bản cũ hơn chỉ thiết lập được 1 nhóm quyền cho 1 người dùng.

👉Bổ sung chức năng cho phép chọn tiêu đề mail hay từ GoMarketing

01/08/2019
Bổ sung chức năng cho phép chọn tiêu đề mail hay từ GoMarketing giúp các marketer tạo nhưng tiêu để mail hay, gửi phát trúng đích ngay

👉Bổ sung tính năng cho phép sao chép nhóm quyền nhanh

10/07/2019
Bổ sung tính năng cho phép sao chép nhóm quyền nhanh giúp cài đặt nhóm quyền mới với các thiết có sẵn

👉Bổ sung tính năng cho phép cấu hình hiển thị trường thông tin hợp đồng trong GoCRM

15/06/2019
Bổ sung tính năng cho phép cấu hình hiển thị trường thông tin hợp đồng trong GoCRM

👉Bổ sung tính năng cho phép cấu hình hiển thị trường thông tin báo giá trong GoCRM

12/06/2019
Bổ sung tính năng cho phép cấu hình hiển thị trường thông tin báo giá trong GoCRM

👉Bổ sung tính năng checkin tự động tích điểm thẻ cho GoVIPCARD

11/06/2019
Bổ sung tính năng checkin tự động tích điểm thẻ cho GoVIPCARD

👉Bổ sung tính năng cho phép cấu hình hiển thị trường thông tin cơ hội trong GoCRM

11/06/2019

Bổ sung tính năng cho phép cấu hình hiển thị trường thông tin cơ hội trong GoCRM, giúp điều chỉnh thông tin hiển thị phụ hợp với từng công ty.

👉Bổ sung báo các tổng hợp lịch sử xử lý thẻ trong GoVIPCARD

02/05/2019
Bổ sung báo các tổng hợp lịch sử xử lý thẻ trong GoVIPCARD

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686