Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng mới

👉Bổ sung tính năng phần mềm GoPOS v2.2

07/04/2017

Bổ sung chức năng chọn bán hàng nhanh

1. Trong kh nếu như cài đặt nhiều sản phẩm quan tâm (Vào chi tiết kh, chọn tabs quan tâm)
2. Khi bán hàng, mua, nhập, xuất kho, ch, hđ, bg
- Nhập từng sp
- Nhập từ các sp quan tâm: hệ thống tự động lấy các sp đượ

👉Phát hành phần mềm quản lý tòa nhà GoBuilding v1.1

10/03/2017
Phát hành phần mềm quản lý tòa nhà GoBuilding v1.1

👉Nâng cấp tính năng phần mềm GoCRM v3.0

10/02/2017
Nâng cấp tính năng phần mềm GoCRM v3.0

👉Bổ sung tính năng dự trù tour trong phần mềm quản lý tour

03/02/2017
Bổ sung tính năng dự trù tour trong phần mềm quản lý tour

👉Bổ sung hợp đồng du học trong phần mềm GoEduLink

07/01/2017
Bổ sung hợp đồng du học trong phần mềm GoEduLink

👉Phát hành phần mềm quản lý bất động sản GoLand v1.1

01/01/2017
Phát hành phần mềm quản lý bất động sản GoLand v1.1

👉Bổ sung tính năng optin form trong GoCRM

12/12/2016
Bổ sung tính năng optin form trong GoCRM

👉Phát hành phần mềm quản lý du học GoEDULINK v1.1

07/12/2016
Phát hành phần mềm quản lý du học GoEDULINK v1.1

👉Bổ sung tính năng tính giá vốn trung bình cho phần mềm GoPOS

15/11/2016
Bổ sung tính năng tính giá vốn trung bình cho phần mềm GoPOS

👉Phát hành phần mềm LiveChat Support GoLiveSupport v1.1

10/11/2016
Phát hành phần mềm LiveChat Support GoLiveSupport v1.1

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686