Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng mới

👉Bổ sung module thời khóa biểu cho gv,khóa học trong GoEDU

02/04/2019
Bổ sung module thời khóa biểu cho gv,khóa học trong GoEDU giúp giao viên,quản lý thoe dõi được lịch giảng của mình theo từng khóa học

👉Bổ sung tổng bc ds học viên còn nợ trong GoEDU

03/03/2019
Bổ sung tổng bc ds học viên còn nợ trong GoEDU để quản lý nắm bắt nhanh tình hình học viên còn nợ học phí

👉Bổ sung lịch điều hành xe trong GoTransport

11/02/2019
Bổ sung lịch điều hành xe trong GoTransport giúp quản lý nắm bắt được lịch điều hành trực quan dạng lịch, xem nhanh, làm hđ xe ngay tại lịch điều hành

👉Bổ sung tổng học phí,đã thu,còn lại của khóa đt trong GoEDU

01/02/2019
Bổ sung tổng học phí,đã thu,còn lại của khóa đt trong GoEDU để dễ theo dõi tài chính và công nợ

👉Bổ sung module tư vấn trong phần mềm GoEduLink

23/11/2018
Bổ sung module tư vấn trong phần mềm GoEduLink

👉Bổ sung báo cáo tổng hợp CSKH trong GoCRM

10/10/2018
Bổ sung báo cáo tổng hợp CSKH trong GoCRM

👉Nâng cấp tính năng phần mềm GoCRM v4.0

13/07/2018
Nâng cấp tính năng phần mềm GoCRM v4.0

👉Bổ sung tính năng checkin cho GoVIPCARD

15/05/2018
Bổ sung tính năng checkin cho GoVIPCARD

👉Bổ sung module dịch thuật trong phần mềm GoEduLink

08/05/2018
Bổ sung module dịch thuật trong phần mềm GoEduLink

👉Bổ sung tính năng xem trước optin form trong GoMarketing

05/05/2018
Bổ sung tính năng xem trước optin form trong GoMarketing, giúp xem nhanh hoặc lấy link nhúng website dạng iframe

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686