Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng mới

👉Nâng cấp GoCRM bổ sung phễu kinh doanh

20/01/2015
Nâng cấp GoCRM bổ sung phễu kinh doanh
Lead=>Cơ hội=>Báo giá=> Hợp đồng=>Khách hàng

👉Phát hành phân hệ Quản lý thẻ thành viên trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

10/12/2014
Phát hành module khuyến mại trong phân hệ POS của phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP: Khuyến mại theo nhóm sản phẩm, khuyến mại theo sản phẩm, khuyến mại theo loại khách hàng, khuyến mại theo nhân viên: Thẻ thành viên, loại thẻ, trạng thái thẻ, tích điểm, đổi thưởng

👉Phát hành module khuyến mại trong phân hệ POS của phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

20/07/2014
Phát hành module khuyến mại trong phân hệ POS của phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP: Khuyến mại theo nhóm sản phẩm, khuyến mại theo sản phẩm, khuyến mại theo loại khách hàng, khuyến mại theo nhân viên

👉Bổ sung module bán lẻ, cập nhật một số tình năng trong mua hàng - kho hàng - bán hàng

05/02/2014
Bổ sung module bán lẻ, cập nhật một số tình năng trong mua hàng - kho hàng - bán hàng: Mua hàng (Công nợ nhà cung cấp, trả lại hàng mua, báo cáo mua hàng), Kho (kiểm kho, các báo cáo chi tiết kho), Bán lẻ, giao hàng, bán hàng trả lại

👉Bổ sung phân hệ bán hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

25/09/2013
Bổ sung phân hệ bán hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP- Đơn đặt hàng- Bán hàng- Công nợ khách hàng- Báo cáo bán hàng

👉Bổ sung phân hệ kho hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

12/08/2013
Bổ sung phân hệ kho hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP:- Nhập kho- Xuất kho- Chuyển kho- Danh mục kho- Báo cáo nhập - xuất - tồn

👉Bổ sung phân hệ mua hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP

12/07/2013
GoUP thông báo cập nhật phiên bản bổ sung tính năng mua hàng trong phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP. Các tính năng bao gồm: Đặt hàng, mua hàng từ nhà cung cấp, danh mục nhà cung cấp

👉Phát hành bộ phần mềm quản trị nội dung GoCMS

01/06/2013
Phát hành bộ phần mềm quản trị nội dung GoCMS

👉Phần mềm quản trị doanh nghiệp GoERP V1.0

01/06/2013
Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện GoERP phiên bản V1.0 được build và public đến khách hàng từ ngày 01-06-2013. Phần mềm bao gồm các phân hệ: Hệ thống, nhân sự, sản phẩm, khách hàng, CRM, chấm công, tiền lương.

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686