Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng mới

👉Nâng cấp GoCRM phiên bản 2.0

20/07/2016
Nâng cấp GoCRM phiên bản 2.0

👉Bổ sung tính năng checkin trong phân hệ thẻ thành viên GoVIP

12/05/2016
Bổ sung tính năng checkin trong phân hệ thẻ thành viên GoVIP

👉Bổ sung module tính lương KPI

08/04/2016
Bổ sung module tính lương KPI

👉Phát hành phần mềm quản lý sản xuất GoMan v1.1

10/03/2016
Phát hành phần mềm quản lý sản xuất GoMan v1.1

👉Bổ sung phân ca theo bảng, bc chấm công

18/02/2016
Bổ sung phân ca theo bảng, bc chấm công

👉Bổ sung module tính lương doanh số

04/02/2016
Bổ sung module tính lương doanh số

👉Phát hành phần mềm quản lý khách sản GoHotel v1.1

20/01/2016
Phát hành phần mềm quản lý khách sản GoHotel v1.1

👉Bổ sung module chấm công tự động

07/01/2016
Bổ sung module chấm công tự động

👉Nâng cấp tính năng phần mềm GoProject v2.0

02/01/2016
Nâng cấp tính năng phần mềm GoProject v2.0

👉Bổ sung module đánh giá KPI

26/12/2015
Bổ sung module đánh giá KPI

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686