Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp.
Quản lý mọi hoạt động của doanh nghiệp trên một hệ thống.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện

Tính năng mới

👉Bổ sung lịch sử trả phí thẻ cho GoVIPCARD

10/04/2018
Bổ sung lịch sử trả phí thẻ cho GoVIPCARD giúp theo dõi được lịch sử nạp tiền, trả phí theo theo kỳ áp dụng cho Gym, Spa

👉Bổ sung bc tổng hợp điểm kh theo thời gian trong GoVipCard

11/03/2018
Bổ sung bc tổng hợp điểm kh theo thời gian trong GoVipCard

👉Bổ sung lịch điều hành tour trong GoTour

12/02/2018
Bổ sung lịch điều hành tour trong GoTour

👉Bổ sung lọc theo kh, sản phẩm bc chi biết bán hàng trong GoPOS

01/02/2018
Bổ sung lọc theo kh, sản phẩm bc chi biết bán hàng trong GoPOS

👉Bổ sung hợp đồng xe trong GoTransport

11/09/2017
Bổ sung hợp đồng xe trong GoTransport giúp quản lý hợp đồng xe cty, quản lý hợp đồng xe ngoài, công nợ với khách hàng, đối tác

👉Bổ sung nguồn đến, nhóm kh trong liên hệ, ch,bg,hđ

11/09/2017
Bổ sung nguồn đến, nhóm kh trong liên hệ, ch,bg,hđ

👉Bổ sung tìm kiếm chi tiết trong các đối tượng trong GoPOS

11/08/2017
1. Đơn mua hàng, Mua hàng, trả lại hàng mua, nhập kho, xuất kho, chuyển kho, đơn đặt hàng, bán hàng, bán hàng trả lại. Nếu check vào (1) thì hệ thống sẽ tìm theo từ khóa phù hợp với mã, tên sp trong chi tiết các phiếu

👉Phát hành phần mềm quản lý điều hành xe GoTransport v1.1

01/06/2017
Phát hành phần mềm quản lý điều hành xe GoTransport v1.1

👉Bổ sung tính năng tính lãi muộn trong phần mềm quản lý bđs GoLand

05/05/2017
Bổ sung tính năng tính lãi muộn trong phần mềm quản lý bđs GoLand

👉Bổ sung phân hệ tính lương sản phẩm trong GoHRM

04/05/2017
Bổ sung phân hệ tính lương sản phẩm trong GoHRM

Liên hệ với chúng tôi!


GoERP - Nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện

Điện thoại: 0948 471 686